top of page

SPECIÁLIS SZAKTERÜLETEINK

A klasszikus polgári jog területéhez tartozó ügyeken túl irodánk gyakorlattal rendelkezik az alábbi, speciális jogterületeken.

Társasházakkal kapcsolatos jogi ügyek:

 • társasház alapítása, az ezzel kapcsolatos ingatlan-nyilvántartási eljárásban képviselet ellátása,

 • alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat készítése, véleményezése,

 • társasházi lakások értékesítésére vonatkozó okiratok készítése, ezzel kapcsolatos ingatlan-nyilvántartási eljárásban képviselet ellátása,

 • közös költség tartozással kapcsolatos behajtási ügyek.

 

Sportjog:

 • munkaviszonyon vagy megbízási jogviszonyon alapuló sportolói szerződés elkészítése, véleményezése,

 • játékjog használati jogának átruházásával kapcsolatos megállapodás elkészítése,

 • képviselet a sportoló és sportszervezet közötti jogvitában,

 • jogi képviselet fegyelmi eljárásban.

 

Adatvédelem:

 • adatvédelmi szabályzatok, nyilvántartások elkészítése, véleményezése, érdekmérlegelés, hatásvizsgálatok elvégzése, ezzel kapcsolatos jogi tanácsadás,

 • GDPR megfelelőség vizsgálata,

 • jogi képviselet ellátása a Nemzeti Adat- és Információszabadság Hivatala előtt, vagy más adatvédelemmel kapcsolatos eljárás során.

 

Védjegy:

 • védjegy bejelentési eljárás.

 

Fogyasztóvédelem:

 • elsősorban vállalatok részére jogi tanácsadás és jogi képviselet ellátása fogyasztói panaszok esetén.

bottom of page